கஜா புயல் இழந்துபோன வளங்களை மீட்டெடுக்கும் சில வனப்புரட்சி கொள்கைகள்

கஜா புயல் இழந்துபோன வளங்களை மீட்டெடுக்கும் சில வனப்புரட்சி கொள்கைகள்                                                                                                                    டாக்டர். பா. சாம்ராஜ்                                             முன்னாள் தலைமை வனவியல் விஞ்ஞானி, இந்திய விவசாய ஆராய்ச்சி

4,738 total views, 9 views today

Read more

பிறந்த நாளை இயற்கையோடு இணைந்து கொண்டாட விரும்பும் குமரி விஞ்ஞானி

பிறந்த நாளை இயற்கையோடு இணைந்து கொண்டாட விரும்பும் குமரி விஞ்ஞானி    டாக்டர். பா. சாம்ராஜ் முன்னாள் தலைமை வனவியல் விஞ்ஞானி, இந்திய விவசாய ஆராய்ச்சி கழுகம்.

1,917 total views, 2 views today

Read more

இரட்டைத் தேங்காய் மரம் (கடல் தேங்காய்) ஒரு கண்ணோட்டம்

           இரட்டைத் தேங்காய் மரம் (கடல் தேங்காய், Double Coconut) என்பது பனைக்குடும்பத்திலுள்ள ஒரு தோற்றமுள்ளத் தாவரமாகும். இது நம் நாட்டு தென்னை மரத்தை விட சற்று வித்தியாசமானதும் அரியதுமானதுமாகும். இரட்டைத்

1,180 total views, 2 views today

Read more

தார் பாலைவனத்திற்கு ஒலிவமரம் போல் குமரி கடற்கரைக்கு தேவை பனை மரம் (Palmyra Tree)

பனை மரம் : தார் பாலைவனத்திற்கு ஒலிவ மரம் போல் குமரி கடற்கரைக்கு தேவை பனை மரம்                       கடந்த நவம்பர் கடைசியில் (2017) திடீர் வெள்ளம்

1,062 total views, 4 views today

Read more

ஒலிவ மரம் ஒரு கண்ணோட்டம் – ராஜஸ்தானில் எப்படி வந்தது?

ஒலிவ மரம் ஒரு கண்ணோட்டம் – ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் எப்படி வந்தது? ஒலிவ மரம்               ஓலியா யூரோபியா (Olea europaea) என்ற தாவர பெயரைக்கொண்ட ஒலிவமரம்

1,903 total views, 3 views today

Read more